Druge novice Sveta staršev 22/23

Pozdravljeni starši osnovnošolcev OŠ Preska!

V drugi polovici novembra se je ponovno sestal Svet staršev, ki bo letošnje leto zelo aktivno in učinkovito sodeluje z vodstvom šole, da bi našim otrokom zagotovil kar se da optimalne pogoje za učni in osebni razvoj, pa tudi za dobro počutje v družbi vrstnikov. Zelo bomo veseli vaših predlogov, opažanj in idej. Posredujete jih lahko predstavnikom svojih oddelkov v Svetu staršev (njihove kontakte lahko pridobite pri razrednikih). Osnovna šola je v letošnjem letu prenovila svojo spletno stran, kjer lahko najdete veliko zanimivih in pomembnih informacij. Radi pa bi vas povabili tudi k spremljanju izjemno simpatične facebook strani šole, kjer si lahko ogledate tudi fotografije z različnih dejavnosti, ki se jih udeležujejo naši otroci. Svet staršev se bo ponovno sestal v začetku naslednjega leta, ko dobite tudi novo poročilo.
Vam, vašim otrokom in družinam želimo lepe in prijetne praznike in čim več izpolnjenih želja v novem letu.

Ana Plavčak
Predsednica Sveta staršev OŠ Preska

Matija Simončič
Namestnik predsednice Sveta staršev OŠ Preska

 

PREHRANA

Delovna skupina Sveta staršev za šolsko prehrano se je sestala z vodjo šolske prehrane g. Vasjo Avscem. Dogovorili so se, da bodo šolarji pri malici in kosilu dobivali manj sladkih pijač (ne prehladnih) in da bo v pripravo jedi vključenih več živil iz lokalnega okolja. Ponovno pa vas prosimo, da se s svojimi otroki še naprej pogovarjate o škodljivih posledicah uživanja sladkih in slanih prigrizkov, ki jih prinašajo s seboj v šolo.

ŠOLSKI PREVOZI

Svet staršev je v sodelovanju z vodstvom šole poskusil poiskati prevoz za učence, ki obiskujejo neobvezni izbirni predmet francoščina. Ta se namreč konča kasneje, kot je zadnja vožnja z avtobusom. Žal trenutno ni bilo možno urediti prevoza, ki bi ga lahko prilagodili zaključku pouka. Če starši zaznate kakršnekoli težave s prevozi, vodstvu šole na e-naslov o-preska.lj@guest.arnes.si sporočite čim bolj natančne podatke o datumu, uri in relaciji prevoza. Samo tako lahko vodstvo preveri, kaj se je zgodilo in poskuša težave odpraviti.

NOV PREDSTAVNIK SVETA STARŠEV V UPRAVNEM ODBORU ŠOLSKEGA SKLADA

Starši in donatorji vsako leto v šolski sklad prispevamo sredstva, s katerimi pomagamo financirati nakup nadstandardne opreme in pripomočkov, s katerimi šola posodablja pouk in spodbuja razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev. Pregled nad dotokom in porabo zbranih sredstev ima Upravni odbor šolskega sklada, ki ga sestavlja šest predstavnikov po predlogu Sveta šole in trije predstavniki po predlogu Sveta staršev. Na novembrski seji Sveta staršev smo kot novega predstavnika matične šole v Upravni odbor šolskega sklada soglasno izvolili g. Matijo Simončiča. Na spletni strani šole si lahko ogledate poročilo, kako so bila finančna sredstva šolskega sklada porabljena v šolskem letu 2021/2022.

Skip to content