Erasmus+ projekt SAGE

Z novim šolskim letom smo pričeli tudi z delom na novem dvoletnem mednarodnem projektu SAGE -Solutions Against Greenhouse Effect.

Povzetek vsebine projekta

Globalno segrevanje in podnebne spremembe so resničnosti, ki so jih znanstveniki dokazali.

Na žalost nekateri mediji in članki na internetu ta dejstva izpodbijajo zlasti prek socialnih omrežij brez znanstvenih podlag. Projekt je namenjen ozaveščanju mladih o tem problemu. V okviru projekta bomo Iskali rešitev za zaustavitev ali vsaj zmanjšanje tega pojava. Zato je treba razumeti, da je globalno segrevanje predvsem posledica emisij toplogrednih plinov, povezanih s človeškimi dejavnostmi. Vsak državljan se mora zavedati, da je vzrok za enega glavnih virov emisij toplogrednih plinov prevoz: potovanje v šolo, delo, dostop do različnih storitev ali hobijev itd. Sodelovanje z evropskimi partnerji je razumeti, kot dejstvo, da je ta problem globalen in da lahko rešitve najdemo skupaj.
Tako bo prvi del projekta sestavljen iz analize problema s statistiko o temperaturi in padavinah v različnih državah, s poskusi o učinku toplogrednih plinov, meritvami emisij toplogrednih plinov in razumevanjem, kako nadomestiti te emisije. V Lodiju, mestu italijanskega partnerja, občina poskuša povečati javno zeleno površino in braniti kmetijska območja in les okoli reke Adda. V tem delu bodo zelo koristne kompetence italijanskih partnerjev iz biologije in kemije.
Drugi del bo namenjen iskanju rešitev.
Prva raziskovalna os bo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov s spremembo našega načina življenja in spreminjanjem načina, kako se premikamo, zlasti na kratkih razdaljah in načinu, kako porabimo, s tem, da se odločimo za lokalne izdelke. Telesno vzgojo in gibanje bomo skušali čim bolj popularizirati. Za ta del projekta bo poskrbljeno v Medvodah.
Druga os bo raziskava novih tehnologij z ničelno emisijo. V mestu Pau, mestu francoskega
partnerja, se bo začela nova avtobusna linija za gorivne celice septembra leta 2019. Vodik bo sintetiziran v elektrolizni elektrarni, ki bo deloval z električno energijo brez emisij. Obisk teh naprav bo prikazal transportni model, ki ga je treba upoštevati v prihodnosti. Elektronika in digitalni sistemi so posebnost poklicnih učencev iz mesta Pau in te nove tehnologije bodo uporabljene za razumevanje tega dela.
Prepričani smo, da bo ta projekt zelo privlačen za učence in da bodo dobili zelo pozitiven odnos do sprememb. Pomembno je tudi to, da se jim preprečijo zgodnjo opustitev šolanja, kar pogosto velja za učence iz podeželskih območij Italije ali Slovenije, kot tudi za učence poklicnega izobraževanja Franciji. To bo, upamo, tudi spodbudilo njihovo nadaljevanje šolanja.

Skip to content