NARAVOSLOVNI DAN – 6. IN 7. RAZREDI

Učenci 6. razredov OŠ Preska in POŠ Topol se bodo v ponedeljek, 6. 11. 2023, odpravili v Botanični vrt v Ljubljani. Pod vodstvom strokovnih delavcev si bodo ogledali Botanični vrt, spoznali tropski rastlinjak in prilagoditve rastlin na različne pogoje za življenje. Reševali bodo učne liste o rastlinskih organih. Izvedeni bosta delavnici na temo LUPE in CVET. Vsa dodatna navodila bodo učenci prejeli pri naravoslovju, pri ga. Bojani Lenar in ge. Simoni Jarc. Zbor za učence je ob 8.05. pred šolo, predviden povratek v Presko ob 13.30.

Učenci 7. razredov OŠ Preska in POŠ Topol bodo v ponedeljek, 6. 11. 2023, obiskali živalski vrt v Ljubljani. Strokovni delavci živalskega vrta bodo izvedli delvnico rokovanja z živimi organizmi, na kateri bodo učenci imeli neposreden stik z živaljo (kača, kuščar, dvoživka, ptičji pajek) ter delavnico na kateri bodo vodiči predstavili biološke materiale (lobanje, kosti, rogovje, kožuhe, …). Učenci si bodo ogledali hranjenje morskega leva ter še nekaj živali s strokovno razalago vodičev. Vsa dodatna navodila bodo učenci prejeli pri naravoslovju, pri ga. Bojani Lenar in ge. Simoni Jarc. Zbor za učence je ob 8.05 pred šolo, predviden povratek okrog 13.30 v Presko.

Skip to content