Šola ima sklad prostovoljnih prispevkov. S pridobljenimi finančnimi sredstvi financiramo nakup nadstandardne opreme in pripomočkov za dvig kvalitete poučevanja. V preteklih letih smo z sredstvi obogatili marsikatero učilnico s pripomočki, ki so pripomogli k zvišanju standarda pouka, pomagali socialno šibkim učencem pri sredstvih za šolo v naravi, izvajali dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, ipd.

Vsako leto starši prispevate sredstva, s katerimi nam pomagate pri posodabljanju pouka in spodbujanju razvojne ter raziskovalne dejavnosti naših učencev, za kar se vam zahvaljujemo.

Delovanje šolskega sklada je opisano v Pravilih delovanja UO.

Sredstva se pridobivajo s pomočjo prispevkov staršev in donatorjev. Prispevki staršev se zbirajo dvakrat letno preko položnic.

Letno poročilo za šolski sklad za šolsko leto 2022-2023

Letno poročilo za šolski sklad za šolsko leto 2021-2022

Pozdravno in zahvalno pismo vsem staršem za prispevke v šolski sklad OŠ Preska (nov, 2023)

Skip to content