Obvestilo o prvem šolskem dnevu

V četrtek, 1. 9. 2022, se vsi učenci od 2. do 9. razreda zberete na šolskem dvorišču ob
8.10. Prvi dve šolski uri boste imeli razredni uri v matični učilnici, po malici pa pouk po urniku
in navodilih razrednika.
Učenci 1. razreda pridete v šolo v spremstvu staršev ob 8.30 v šolsko telovadnico. Po sprejemu
greste učenci v razrede, kjer boste imeli pouk po urniku.
Urniki za posamezne oddelke so objavljeni na spletni strani OŠ Preska.
Po pouku bo organizirano varstvo za vse prijavljene učence v oddelkih podaljšanega bivanja.
Šolska prehrana bo organizirana za vse prijavljene učence.
V četrtek, 1. 9. 2022, bo šolski avtobus vozil po veljavnem voznem redu iz prejšnjega šolskega
leta.
Seznami oddelkov 1. in 6. razreda bodo objavljeni na vhodu šole pred pričetkom pouka v
četrtek, 1. 9. 2022.
V Medvodah, 23. 8. 2022 Ravnatelj: Primož Jurman, univ. dipl. soc.

Skip to content