Prve novice Sveta staršev 22/23

Pozdravljeni starši osnovnošolcev OŠ Preska!

Pred vami so prve od štirih novic o dogajanju na šoli in aktivnostih Sveta staršev, ki jih boste prejeli v letošnjem šolskem letu. Tokrat vam na kratko povzemamo nekaj pomembnih tem s prvega srečanja, ki so se ga 28. septembra udeležili predstavniki staršev posameznih razredov in vodstva šole. Na vse zapisano se lahko odzovete s svojimi vprašanji, mnenji in predlogi. Naslovite jih na predstavnika svojega razreda, ta pa jih bo predstavil na naslednjem srečanju.
Hvala za vašo pozornost in lep pozdrav.

Ana Plavčak
Predsednica Sveta staršev OŠ Preska

Matija Simončič
Namestnik predsednice Sveta staršev OŠ Preska

 

PREHRANA

Učitelji in vodstvo šole so opazili, da učenci vseh triad v šolo prinašajo ogromne količine prigrizkov, kot so čips, bonboni in čokoladice ter sladkih pijač v plastenkah. Tisti, ki od staršev dobijo kovanec ali dva, že zjutraj ali pa po pouku zavijejo v lokalno samopostrežno trgovino, v šoli pa si med seboj izmenjujejo ali celo preprodajajo vse omenjeno. Siti »boljših« prigrizkov velikokrat zavrnejo šolsko malico, v šolski kuhinji pa opažajo, da nekateri celo prevzamejo, nato pa vržejo v koš celotno kosilo. Učitelji se z otroki redno pogovarjajo o zdravi prehrani in opozarjajo na posledice uživanja slanih in sladkih prigrizkov. Prosijo pa vas, da se tudi doma pogovorite o ustreznih vrstah in količinah zaužite hrane in pijače. Skupaj smo namreč lahko uspešnejši.

TEKMOVANJA

Šola je pripravila seznam vseh tekmovanj v znanju in športu, ki se jih lahko udeležijo učenci. Ogledate si ga lahko na spletnih straneh za učence.

SPLETNA STRAN

Popotnica v novo šolsko leto je prenovljena in preglednejša spletna stran šole. Vabimo vas, da si jo ogledate, saj lahko tam najdete veliko koristnih informacij za učence in starše. Na njej je objavljen tudi Letni delovni načrt, v katerem so začrtane aktivnosti, ki jih lahko pričakujete v tem šolskem letu. Vodstvo šole na spletni strani ureja še nekaj popravkov, končna verzija pa naj bi zaživela do zaključka letošnjega koledarskega leta.

KORONAVIRUS IN UČENCI

Učitelji in starši vse bolj opažamo čustvene in vedenjske posledice, ki sta jih epidemija koronavirusa in šola na daljavo pustili na naših otrokih. Učenci se težje povezujejo, združuejejo in sodelujejo. Razredne skupnosti so razcepljene na manjše skupinice, ki med seboj malo komunicirajo. V razredih je več besednega nemira, tudi verbalnega in fizičnega nasilja, nekateri učenci so postali apatični in umaknjeni vase. Šola bi rada učence ponovno zbližala in povezala, najprej na nivoju razrednih skupnosti, posledično pa tudi na nivoju celotne šole. Zato bo v tem šolskem letu izpeljala naslednje projekte:

  • Preventivni dan za učence vseh treh šol (Preska, Sora, Topol), ki ga bo izvedla v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo, Safe.si, Klubom Jedro, Občino Medvode, policijo in drugimi. Posvečen bo povezovanju, ozaveščanju, sprostitvi, razbremenitvi in grajenju odnosov medsebojnih odnosov z učenci in učitelji.
  • Preventivni dan za učitelje z izobraževanjem za samoregulacijo in strukturirano delo z razredom. Spoznavali bodo nove ideje in tehnike za čustveno in fizično umirjanje ter oblikovanje strukture z zmanjševanjem kaotičnosti, grajenjem varnosti in predvidljivostjo.
  • Vključitev učiteljev v proces supervizije s supervizorjema Bogdanom Polajnerjem in Ksenijo Kos.
  • Vključitev svetovalnih delavcev in učiteljev dodatne strokovne pomoči v proces supervizije s supervizorko Ksenijo Kos.
  • Strokovne konzultacije za učitelje vseh treh šol (Preska, Sora, Topol).
  • Izobraževanja celotnega šolskega kolektiva o aktualnih temah.
  • Sodelovanje z Iniciativo za duševno zdravje v občini Medvode, ki obsega aktivno povezovanje s psihoterapevti, ZD Medvode, klubom Jedro in občino.

Učencem in staršem je lahko v pomoč spletna stran tosemjaz.net. Predlagamo vam tudi ogled zanimivih in uporabnih predavanj na YouTube profilu Pozitivna psihologija za boljše življenje (izpostavljamo predavanje Staša Žnidarja: Najstniki v letu 2021, Šola za starše).

ŠOLSKI PREVOZI

Občina bo do konca meseca vsem oddelkom zagotovila kartice Urbana za prevoze z LPP na relaciji Sora-Preska. Če kateri od učencev kartice ne bo dobil, se starši lahko obrnete na tajništvo šole.

LOPOLIS

Starši, ki ste naročili Lopolis PRO Paket, imate sedaj dostop do vseh vsebin.

Skip to content