Tretje novice Sveta staršev 22/23

Pozdravljeni, starši osnovnošolcev OŠ Preska!

Marca se je že tretjič letos sestal Svet staršev, tokrat v precej okrnjenem številu. Vanj izvoljeni predstavniki imajo odgovorno vlogo, saj zastopajo interese staršev, posredno pa tudi učencev posameznih oddelkov. Zato je priporočljivo, da se sestankov redno udeležujejo in vam posredujejo tam sklenjene dogovore. Svet staršev se bo pred iztekom tega šolskega leta sestal še enkrat, do takrat pa predstavniku svojega oddelka lahko še vedno posredujete predloge, vprašanja in ideje, za katere želite, da jih obravnavamo na naslednjem srečanju.
Želimo vam čim manj stresne tedne pred zakljuučkom šole. Kmalu bodo tu počitnice.

Ana Plavčak
Predsednica Sveta staršev OŠ Preska

Matija Simončič
Namestnik predsednice Sveta staršev OŠ Preska

 

NASILJE MED UČENCI

Na OŠ Preska je bilo v letošnjem šolskem letu zabeleženih več incidentov psihičnega in fizičnega nasilja med učenci. To naj bi se dogajalo celo med učenci prve triade. Starše pozivamo, da se o tem pogovorite s svojimi otroki in jim vsakršno nasilje predstavite kot nedopustno. Ravnatelj je poudaril, da vsak primer na šoli obravnavajo individualno. Predsednica Sveta staršev Ana Plavčak je predlagala, da se pripravi sistem ukrepov ob uničevanju šolske lastnine in grožnje z nevarnimi predmeti.

GRADNJA NOVE OŠ PRESKA

Ravnatelj g. Jurman je januarja na šoli sprejel svetnike Občine Medvode. Predstavil jim je prostorsko stisko in varnost objekta. Občina trenutno vodi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in sredstev za pričetek gradnje nove šole na travniku pri Cesti na Bonovec.

ŠOLSKI SKLAD

Matija Simončič, eden od predstavnikov Sveta staršev v Upravnem odbodu šolskega sklada, je predstavil poročilo seje tega organa, ki razpolaga s finančnimi sredstvi za nakup nadstandardne opreme in pripomočkov za dvig kakovosti poučevanja, zbranimi s prostovoljnimi prispevki. Predlagali so, da bi poročilo o porabi sredstev staršem z objavo na spletni strani in facebook strani šole predstavili v vsakem tromesečju. Pogovarjali so se tudi o višini prispevka, ki trenutno znaša 10 EUR. Predstavniki v Svetu staršev so podali predlog, da bi omogočili tudi redno mesečno nakazilu v nižjem znesku (na primer 2 EUR) ali možnost, da se del dohodnine nameni šolskemu skladu.

NADSTANDARDNI PROGRAM

V nadstandardni program osnovne šole spadajo dodatne dejavnosti in programi, ki jih ne financira državni proračun, ampak stroške zanje krijemo starši ob predhodnem soglasju, lahko tudi iz šolskega sklada. To so lahko ogledi gledaliških predstav, dodatni športni dnevi, ekskurzije in podobno. Ravnatelj bo posredoval seznam programov, ki so bili izvedeni leta 2020, starše pa pozivamo, da podate svoje predloge in ideje o nadstandardnih programih za naslednje šolsko leto.

OSTALO

Predstavniki v Svetu staršev so izpostavili, da je v telovadnicah zelo vroče in predlagali zmanjšanje ogrevanja. Predlagali so oblikovanje delovne skupine, ki bi pripravila predlog predstavitve različnih poklicev, pri čemer bi sodelovali starši učencev in podjetniki v krajih blizu šole. Trenutno potekajo tudi priprave na valeto, s katero se bodo devetošolci poslovili od OŠ Preska.

Mitja Hočevar Svet staršev
Skip to content