Projekt je namenjen preprečevanju pojavnosti medvrstniškega nasilja v šoli in v lokalni skupnosti. Aktivnosti temeljijo na vključevanju ranljivih skupin učencev v izobraževalni sistem in družbo, uspešnejšem sodelovanju z zunanjimi organizacijami ter zagotovitvi varnega in spodbudnega okolja za učenje in vzgojo. V projekt je vključenih šest strokovnih delavk šole, ki so se udeležile petih strukturiranih tečajev ali usposabljanj in enega izobraževalnega obiska na delovnem mestu. Pridobile so dodatna znanja na področju reševanja konfliktov, medvrstniškega nasilja in spoznale drugačne pristope pri delu s priseljenci. Dobre prakse bodo delile s sodelavci in širše z lokalno skupnostjo.

Skip to content