V  šolskem letu 2022/23 bomo organizirali izobraževanja za kolektiv, ki jih bo vodila Erika Trampuš v sodelovanju z ostalimi članicami aktiva DSP. Namen izobraževanj bo širiti oz. poglabljati znanje s področja teorije samoregulacije za konkretno uporabo pri na sebi in delu z otroki, opolnomočiti učitelja, vzgojitelja z uporabo veščin in tehnik za ohranjanje lastnega ravnovesja, omogočiti spoznati tehnike pomiritve in aktivacije in pomembnost vzdrževanja notranjega ravnovesja v odnosu do učencev, spoznati tehnike pomiritve in aktivacije in zavedanje pomembnosti vzdrževanja notranjega ravnovesja v odnosu do učencev, prepoznavati vzorce našega funkcioniranja in spoznati možne načine uvajanja sprememb, spoznati tehnike pomiritve in aktivacije preko lastne izkušnje.

Skip to content