Program RPSM izvajajo mentorji z licenco Inštituta ROK. Po svoji presoji v sklopu nadomeščanj ali ur oddelčnih skupnosti izvajajo posamične vaje na področju krepitve občutka lastne vrednosti. Mentorji v skupini delajo na občutku varnosti, identitete, pripadnosti, smiselnosti in sposobnosti učencev.

Skip to content