Ogromno otrok danes vse več časa preživi v računalniških svetovih, neposrednega stika z naravo in tudi s pridelavo hrane pa imajo vse manj. Le kako naj jim v šoli pomagamo, da bodo čutili in razumeli pomembnost narave, varstva okolja in medsebojnega sodelovanja, če tega stika nimajo?

Otroci, ki živijo na podeželju ali celo na kmetijah, pa pogosto ne vedo, kako lahko hrano pridelujemo ekološko.

Vizija programa Šolski ekovrtovi je otrokom omogočiti neposredno izkušnjo pridelave hrane v sodelovanju z naravo in izkušanje z vsemi čuti. Otrokom na OŠ Preska omogočamo neprecenljivo možnost ustvarjanja in sodelovanja na ekovrtu kot sodobnem, interaktivnem učnem in vzgojnem pripomočku. Otroci spoznavajo ekološko pridelavo in permakulturo. Skrbimo za cvetlična korita ter 4 visoke grede, na katerih gojimo zelenjavo in zelišča.

Vodja: Andreja Geiger

Skip to content