O naši šoli

Osnovno šolo Preska sestavljajo matična šola v Preski, podružnična šola v Sori s petimi razredi in podružnična šola na Topolu, kjer je devet razredov v štirih kombiniranih oddelkih. Za Občino Medvode je značilno, da se število prebivalcev povečuje, kar pomeni, da je tudi v Osnovno šolo Preska vpisanih vsako leto več učenk in učencev. Od 1. 9. 2022 dalje našo šolo obiskuje 598 učencev, in sicer 312 dečkov in 286 deklic. V zavodu več kot 65 pedagoških in 18 nepedagoških delavcev odgovorno skrbi, da se obvezni in razširjeni program javne osnovne šole v 36 oddelkih ter 11 skupinah podaljšanega bivanja nemoteno izvajata.

Na šoli nudimo široko paleto izbirnih in neobveznih izbirnih predmetov. Prav tako na šoli organiziramo vrsto interesnih dejavnosti, tako na razredni kot na predmeti stopnji, v katere so vključeni tudi zunanji izvajalci. Učitelji in učenci so vključeni v vrsto projektov na šolski in  mednarodni ravni. Na šoli organiziramo številne dejavnosti za nadarjene učence, kjer jih spodbujamo na njihovih močnih področjih. Šibkejšim otrokom, ki potrebujejo spodbudo na specifičnih področjih, nudimo dodatno strokovno pomoč.  V projektu tutorstvo povezujemo učence 1. in 2. razredov z učenci 9. razredov. Delujemo tudi kot prostovoljci, med drugim namreč pogosto sodelujemo s starejšimi občani iz medvoške občine, skrbimo za šolo in se udejstvujemo v lokalni skupnosti ter širše.

 

Nagovor ravnatelja

 

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, cenjeni kolegice in kolegi, 

pred vami je nova spletna stran Osnovne šole Preska s podružnicama, za katero smo se vsi skupaj trudili kar nekaj časa, da bi dobila takšen izgled kot je sedaj tu pred vami. Verjamem, da jo sprejemate in spremljate, drugačna je od one, ki smo jo imeli do sedaj. Je rezultat našega skupnega napora posodobiti in vsem skupaj približati življenje in delo na naši šoli. V življenju so namreč edina stalnica spremembe in prav je, da s spremenjeno internetno stranjo, osveženo in spremenjeno ter prijaznejšo do uporabnikov, temu sledimo tudi mi. Zadnji dve leti je življenje in delo na šoli zaznamovala epidemija Covida-19, ko smo večkrat v šolskem letu spreminjali načine in oblike dela. Želim in upam, da so ti časi za nami in da se bomo odslej srečevali v živo v učilnicah, na hodnikih, zbornici, telovadnici, jedilnici in še kje.  Tudi zunaj, v naravi. Pristen in neposreden stik vseh deležnikov v pedagoškem procesu, na trikotniku učenec-učitelj-starš, je namreč pogoj dobrega sodelovanja in eden izmed osnovnih postulatov pedagoškega procesa. To je osnova tudi za (so)bivanje v družbi, ki jo ob razumljivi skrbi zase, zaznamuje tudi pozornost in spoštljiv odnos do sočloveka, prijatelja, znanca. Učenca. Učitelja. Starša.

Na naši šoli bomo, ne glede na vse okoliščine, ki jih narekuje takšna ali drugačna (tudi napeta) družbena realnost, skrbeli za izpolnjevanje našega skupnega, poslanstva – vzgojo in razvoj naših mladih generacij, naših učencev. Pri tem si želimo konstruktivnega in spoštljivega dialoga na vseh ravneh, saj bomo le na tak način lahko dosegli cilje, ki jih imamo kot javna šola. Eden izmed načinov takšne komunikacije je tudi internet šole, preko katerega vam, ob vseh ostalih komunikacijskih kanalih, na uporabniku prijazen način podajamo informacije, ki zadevajo življenje in delo naše šole.  V prihodnjih letih imamo na šoli precejšnje izzive, eden izmed poglavitnejših je  izgradnja nove šole, za katero si na naši šoli prizadevamo že več kot desetletje in pol in za katere ne bo odveč, da bomo vsi skupaj strnili vrste. Kaže dobro, verjamemo pa, da se bo za generacije učencev, ki so na naši šoli in tiste, ki na šolo prihajajo v naslednjem obdobju, to vendarle tudi res zgodilo. In tistega trenutka, ko bomo vstopili v prostore nove šole, se vsi skupaj veselimo že sedaj.

 

Primož Jurman, ravnatelj

Skip to content