• sodijo v razširjeni program osnovne šole,
  • so enakovredni obveznim predmetom in se ocenjujejo,
  • zaključne ocene se vpišejo v spričevalo in so enakovredne ocenam obveznih predmetov,
  • prisotnost učenca se obravnava enako kot pri ostalih predmetih, zato so starši dolžni vsako odsotnost opravičiti.

 

Zakon o Osnovni šoli določa, da si učenec lahko izbere (s soglasjem staršev) največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. S tem je določena zgornja meja, ki je učenec ne more preseči.

Drugi tuji jezik je 2 uri na teden, ostali neobvezni izbirni predmeti so po 1 uro na teden. Če si učenec izbere za neobvezni izbirni predmet drugi tuji jezik, ne more izbrati nobenega predmeta več. 

Učenci naj skupaj s starši dobro premislijo, koliko so obremenjeni z rednim šolskim delom in morebitnimi izven šolskimi dejavnostmi. Ko si učenec izbere neobvezni izbirni predmet, je dolžan redno hoditi k izbranemu predmetu.

Predlagamo, da učenec izbere samo en neobvezni izbirnega predmet ali pa nobenega.

Opisi NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2023/24.

Za neobvezni izbirni predmet francoščina si lahko ogledate tudi predstavitveni video.

Skip to content