Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesov staršev v šoli. Sestavljen je tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe;
  • daje mnenje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
  • daje mnenje o predlogu programa šole in o letnem delovnem načrtu;
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki;
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom;
  • voli predstavnike v svet šole;
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Novice Sveta:

Četrte novice Sveta staršev 22/23

Pozdravljeni starši osnovnošolcev OŠ Preska! Konec maja se je še zadnjič v letošnjem šolskem letu sestal Svet staršev. Pripravili smo pregled nalog, ki smo si jih zadali v tem sklicu. Veliko smo jih uspešno uresničili, nekaj pa jih bo počakalo na nov sklic, ki bo delo nadaljeval jeseni. Radi bi pohvalili vodstvo šole, učiteljski zbor...

Tretje novice Sveta staršev 22/23

Pozdravljeni, starši osnovnošolcev OŠ Preska! Marca se je že tretjič letos sestal Svet staršev, tokrat v precej okrnjenem številu. Vanj izvoljeni predstavniki imajo odgovorno vlogo, saj zastopajo interese staršev, posredno pa tudi učencev posameznih oddelkov. Zato je priporočljivo, da se sestankov redno udeležujejo in vam posredujejo tam sklenjene dogovore. Svet staršev se bo pred iztekom...

Druge novice Sveta staršev 22/23

Pozdravljeni starši osnovnošolcev OŠ Preska! V drugi polovici novembra se je ponovno sestal Svet staršev, ki bo letošnje leto zelo aktivno in učinkovito sodeluje z vodstvom šole, da bi našim otrokom zagotovil kar se da optimalne pogoje za učni in osebni razvoj, pa tudi za dobro počutje v družbi vrstnikov. Zelo bomo veseli vaših predlogov,...

Prve novice Sveta staršev 22/23

Pozdravljeni starši osnovnošolcev OŠ Preska! Pred vami so prve od štirih novic o dogajanju na šoli in aktivnostih Sveta staršev, ki jih boste prejeli v letošnjem šolskem letu. Tokrat vam na kratko povzemamo nekaj pomembnih tem s prvega srečanja, ki so se ga 28. septembra udeležili predstavniki staršev posameznih razredov in vodstva šole. Na vse...

 

Člani Sveta staršev OŠ Preska - šolsko leto 2023/24

OŠ Preska

1. A - Šćuk Dino
1. B - Kek Danaja
2. A - Čufer Mateja
2. B - Pugelj Bernardka
3. A - Zobić Ana Mari
3. B - Plavčak Ana
4. A - Jelen Aleš
4. B - Tičar Katja
5. A - Porčnik Gortnar Katja
5. B - Šušteršič Tinkara
6. A - Lill Liina
6. B - Dimec Sanja
6. C - Simončič Matija
7. A - Žnidaršič Špela
7. B - Hudoklin Samo
7. C - Maksimovič Svjetlana
8. A - Pugelj Dominik
8. B - Kralj Andreja
8. C - Samsa Peternel Nataša
9. A - Zulić Suada
9. B - Malenšek Saša
9. C - Peternel Mateja

 

POŠ Sora

1. S - Kopač Maletič Pina
2. S - Žitko Sara
3. S - Jurčič Mojca
4. S - Valentič Urška
5. S - Tehovnik Gregor

 

POŠ Topol

1. T - 3. T - Đerić Vladimir
4. T, 5. T - Karba Klemen
6. T, 7. T - Jerman Jerica
8. T, 9. T - Obrez Gregor

 

Poslovnik Sveta staršev - povezava

Skip to content