Šolski koledar

Koledar za osnovne šole ureja vpis otrok, razporeditev pouka, pouka prostih dnevih in razporeditev ter trajanje šolskih počitnic v šolskem letu za učence ter razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev, prav tako pa tudi roki za obveščanje staršev o učnem uspehu in dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.


Nacionalno preverjanje znanja 

6. razred

 • 30. november 2022 - Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih, ki bodo opravljali NPZ
 • 4. maj 2023 - Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina
 • 8. maj 2023 -   Matematika
 • 10. maj 2023 - Tuji jezik
 • 6. junij 2023 - Seznanitev učencev z dosežki NPZ
 • Od 6. do 8. junija 2023 - Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ
 • 16. junij 2023 - RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)
 • 23. junij 2023 - Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence

9. razred

 • 1. september 2022 - Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
 • 30 november 2022 - Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih, ki bodo opravljali NPZ
 • 4. maj 2023 - Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina
 • 8. maj 2023 - Matematika
 • 10. maj 2023 - Tretji predmet (Tuji jezik)
 • 31. maj 2023 - Seznanitev učencev z dosežki
 • Od 31. maja do 2. junija 2023 - Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ
 • 12. junij 2023 - RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)
 • 15. junij 2023 - Razdelitev obvestil o dosežku učencem pri NPZ za učence

 

Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11347

Skip to content