ŠOLSKO LETO 2022/23

Prehrana

 

Obračun stroškov

Stroške je možno poravnati s klasično položnico, z direktno bremenitvijo ali z e-računom v spletno banko (starši uredijo sami na svoji banki).

 

Lopolis PRO paket

Starši, ki bi želeli dostop do eRedovalnice in vpisov v dnevniku Lopolisa, si dostop uredijo z vklopom letne naročnine na Lopolis PRO paket, ki ga aktivirajo sami v Lopolis uporabniškem portalu.

Donacija dela dohodnine

Del dohodnine lahko šolskemu skladu namenite na različne načine:

  • Izpolnite obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije s svojimi podatki, ga natisnete in podpišete ter prinesete v tajništvo šole ali ga vaš otrok odda učiteljici. V kolikor nimate možnosti obrazca natisniti, lahko zanj zaprosite v tajništvu šole.
  • Preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije, v katerem pod davčno številko upravičenca navedete 34416170 in vpišete odstotek 0,3.
  • Obrazec izpolnite in ga sami pošljete ali odnesete na pristojni finančni urad.

Prijavnica za status

V priloženo datoteko vpišite svoje podatke in vlogo prinesite v šolsko svetovalno službo do konca septembra tekočega leta.

Vloga: Vloga za pridobitev statusa

Arnes AAI

ArnesAAI omogoča uporabo enega uporabniškega imena za dostop do različnih spletnih storitev v slovenskem ter evropskem izobraževalnem in raziskovalnem okolju. Več...

Geslo in uporabniško ime za dostop do storitve ArnesAAI ste dobili pri učiteljih.

Pridobitev podatkov za dostop do sistema SIO.MDM
Sprememba gesla za prijavo v ArnesAAI

O pridobitvi Office 365 za učence: https://aai.arnes.si/office365

Skip to content