Predmetna stopnja

Vasja AVSEC

E-mail: vasja.avsec@sola-preska.si
gospodinjstvo, vodja šolske prehrane, OPB
govorilne ure: SREDA: 10.15 − 11.00

Veronika BEČAN

E-mail: veronika.becan@sola-preska.si
biologija, naravoslovje, vezenje
govorilne ure: ČETRTEK: 11.05 − 11.50

Nada ČRNE

E-mail: nada.crne@sola-preska.si
angleščina, knjižničarka
govorilne ure: SREDA: 9.10 − 9.55

Pavel DOLENC

E-mail: pavel.dolenc@sola-preska.si
glasbena umetnost, OPZ, MPZ
govorilne ure: ČETRTEK: 11.50 − 12.40

Romana FRANKOVIĆ

E-mail: romana.frankovic@sola-preska.si
TIT
govorilne ure: PETEK: 10.15 − 11.00

Romana FURLAN

E-mail: romana.furlan@sola-preska.si
angleščina
govorilne ure: ČETRTEK: 10.15 − 11.00

Marta GRAJ

E-mail: marta.graj@sola-preska.si
zgodovina, DKE
govorilne ure: ČETRTEK: 8.20 − 9.05

Mitja HOČEVAR

E-mail: mitja.hocevar@sola-preska.si
matematika, računalništvo, računalnikar
govorilne ure: SREDA: 8.20 − 9.05

Simona JARC

E-mail: simona.jarc@sola-preska.si
biologija, naravoslovje

Ladislava JEŽEK NAROBE

E-mail: lada.jezek.narobe@sola-preska.si
matematika, fizika
govorilne ure: TOREK: 10.15 − 11.00

Špela KOLARIČ

E-mail: spela.kolaric@sola-preska.si
športna vzgoja
govorilne ure: PONEDELJEK: 11.05 − 11.50

Katja LIKAR

E-mail: katja.likar@sola-preska.si
angleščina

Janja NARTNIK

E-mail: janja.nartnik@sola-preska.si
nemščina, knjižničarka
govorilne ure: PONEDELJEK: 8.20 − 9.05

Marija OBLAK

E-mail: marija.oblak@sola-preska.si
matematika, računalnikarka
govorilne ure: ČETRTEK: 9.10 − 9.55

Maja OKORN

E-mail: maja.okorn@sola-preska.si
likovna umetnost, likovno snovanje
govorilne ure: PETEK: 9.10 − 9.55

Borut OMERZEL

E-mail: borut.omerzel@sola-preska.si
slovenščina
govorilne ure: ČETRTEK: 11.05 − 11.50

Peter OPERMAN

E-mail: peter.operman@sola-preska.si
športna vzgoja, dodatna športna vzgoja
govorilne ure: PONEDELJEK: 11.55 − 12.40

Edita PAŠAGIĆ

E-mail: edita.pasagic@sola-preska.si
matematika, TIT
govorilne ure: SREDA: 10.15 − 11.00

Katja PLANINŠEK

E-mail: katja.planinsek@sola-preska.si
matematika, fizika
govorilne ure: PONEDELJEK: 10.15 − 11.00

Nina POLJANŠEK

E-mail: nina.poljansek@sola-preska.si
kemija, biologija
govorilne ure: ČETRTEK: 12.45 − 13.30

Nataša RAZPET

E-mail: natasa.razpet@sola-preska.si
slovenščina
govorilne ure: PONEDELJEK: 9.10 − 9.55

Ela REVEN

E-mail: ela.reven@sola-preska.si
matematika

Franci ŠPENKO

E-mail: f.spenko@gmail.com
laborant, VNN

Marta ŠTRUKELJ

E-mail: marta.strukelj@sola-preska.si
geografija, DKE, turistična vzgoja
govorilne ure: ČETRTEK: 11.55 − 12.40

Mojca URBAS

E-mail: mojca.urbas@sola-preska.si
francoščina
govorilne ure: PONEDELJEK: 12.45 − 13.30

Darinka VEROVŠEK

E-mail: darinka.verovsek@sola-preska.si
športna vzgoja
govorilne ure: ČETRTEK: 10.15 − 10.55

Tina VESELINOVIČ

E-mail: tina.veselinovic@sola-preska.si
slovenščina
govorilne ure: PONEDELJEK: 9.10 − 9.55

Razredna stopnja

Ana BARLE

E-mail: ana.barle@sola-preska.si
razredni pouk
govorilne ure: ČETRTEK: 9.15 − 9.50

Barbara VASLE

E-mail: barbara.vasle@sola-preska.si
vzgojiteljica, druga strokovna sodelavka v 1. razredu, OPB
govorilne ure: ČETRTEK: 9.10 − 9.55

Urša KORITNIK

E-mail: ursa.koritnik@sola-preska.si
razredni pouk
govorilne ure: TOREK: 9.15 − 9.50

Manica TUŠEK

E-mail: manica.tusek@sola-preska.si
angleščina RS, druga strokovna sodelavka v 1. razredu
govorilne ure: ČETRTEK: 8.20 − 9.05

Tanja ŠTRUKELJ

E-mail: tanja.strukelj@sola-preska.si
razredni pouk
govorilne ure: TOREK: 11.05 − 11.50

Mateja JELEN

E-mail: mateja.jelen@sola-preska.si
razredni pouk
govorilne ure: ČETRTEK: 11.05 − 11.50

Martina POTOČNIK

E-mail: martina.potocnik@sola-preska.si
razredni pouk
govorilne ure: PETEK: 9.15 − 9.50

Manca JELOVČAN

E-mail: manca.jelovcan@sola-preska.si
razredni pouk
govorilne ure: SREDA: 9.15 − 9.50

Andreja GEIGER

E-mail: andreja.geiger@sola-preska.si
razredni pouk
govorilne ure: ČETRTEK: 9.10 − 9.55

Hermina KNIFIC

E-mail: hermina.knific@sola-preska.si
razredni pouk, OPB
govorilne ure: PETEK: 8.20 − 9.00

Bojana KRŽIČ

E-mail: bojana.krzic@sola-preska.si
razredni pouk
govorilne ure: PONEDELJEK: 10.20 − 11.00

Alenka JENKO

E-mail: alenka.jenko@sola-preska.si
razredni pouk
govorilne ure: PONEDELJEK: 9.15 − 9.50

Maja GLOBOČNIK

E-mail: maja.globocnik@sola-preska.si
OPB, angleščina RS
govorilne ure: TOREK: 11.05 − 11.50

Irena ERJAVEC

E-mail: irena.erjavec@sola-preska.si
OPB
govorilne ure: ČETRTEK: 11.55 − 12.40

Vilma PEGAN

E-mail: vilma.pegan@sola-preska.si
OPB
govorilne ure: po dogovoru

Lidija PRIMC

E-mail: lidija.primc@sola-preska.si
OPB
govorilne ure: po dogovoru

Marjeta ZUPAN GRIL

E-mail: marjeta.zupan.gril@sola-preska.si
OPB
govorilne ure: po dogovoru

Mateja JENKO MEDAR

E-mail: mateja.j.medar@sola-preska.si
razredni pouk

Učitelji dodatne strokovne pomoči

Barbara KAVČNIK

E-mail: barbara.kavcnik@sola-preska.si
dodatna strokovna pomoč

Tanja KOŠIR

E-mail: tanja.kosir@sola-preska.si
dodatna strokovna pomoč

Mira KUZMA

E-mail: mira.kuzma@sola-preska.si
psihologinja

Lidija LAVRIČ

E-mail: lidija.lavric@sola-preska.si
pedagoginja

Ana TARMAN

E-mail: ana.tarman@sola-preska.si
dodatna strokovna pomoč

Erika TRAMPUŠ

E-mail: erika.trampus@sola-preska.si
dodatna strokovna pomoč

Skip to content