Šola v sodelovanju z zdravstvenimi zavodi organizira redne sistematične zobozdravstvene in zdravstvene preglede ter cepljenja. Šola deluje preventivno in ozavešča učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja prevelike količine sladkih stvari, uživanja drog in drugih poživil, spolnega nadlegovanja ter nasilja. Šola ozavešča učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V ta namen organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.

 

Sistematski pregledi

V programu dejavnosti ob pouku izvajamo tudi redne sistematske preglede in cepljenja. Za učence Osnovne šole Preska jih opravlja Peter Šuštar, dr. med. spec., pediater v Zdravstvenem domu Medvode (kontaktna številka: 01 361 99 59). Pregledani so vsi učenci 2., 4., 6. in 8. razreda. Ob sistematskem pregledu so učenci poleg pregleda in zdravstvene vzgoje cepljeni po republiškem cepilnem programu. V primeru cepljenja dobijo starši o tem obvestilo. 

Program:

2. razred: sistematski pregled in cepljenje proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju,
4. razred: sistematski pregled,
6. razred: sistematski pregled in neobvezno cepljenje proti virusu HPV za deklice ter pregled sluha – avdiogram (ADG),
8. razred: sistematski pregled, laboratorijski pregled krvi in urina ter pogovor o poklicnih namerah, neobvezno cepljenje proti virusu HPV za deklice, ki ga v 6. razredu niso opravile.

Več o cepljenju.

Prav tako organiziramo sistematične preglede zob in učenje pravilnega čiščenja zob.

Skip to content