V tem šolskem letu bomo izvajali tutorstvo devetošolcev prvošolcem in drugošolcem. Za drugošolce smo se odločili zaradi manjšega števila prvošolcev in povezave z gozdno pedagogiko v drugem razredu. Devetošolci bodo opravljali obvezno tutorstvo(v okviru razrednih ur, preventivnega dne, likovne umetnosti, kemije, zgodovine, geografije, športa in poslovitev z izmenjavo daril …). in prostovoljno tutorstvo v OPB1, OPB2 in OPB3. Tutorji prostovoljci bodo za več kot 24 ur prostovoljnega tutorstva dobili priznanje.

Vodja: Romana Franković

Sodelujoči: Ana Tarman, Manja Brinovšek, Erika Trampuš, Ana Brle, Barbara Vasle, Urška Koritnik, Manca Tušek , Lidija Primc, Vilma Pegan, Tina Veselinovič, Marta Štrukelj in Marta Graj. Za posamezne ure se bodo priključili še predmetni učitelji posameznih predmetov.

Skip to content