Spoštovani starši,

april je mesec, ko učenci 6., 7. in 8. razreda izbirajo obvezne izbirne predmete za naslednje šolsko leto. Vsak učenec mora izbrati 2 uri obveznih izbirnih vsebin na teden, ob soglasju staršev lahko tudi 3. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo, lahko le-to uveljavljajo namesto obiskovanja izbirnih vsebin do dveh ur tedensko. Vsi predmeti se izvajajo po 1 uro na teden, razen tujega jezika, ki poteka 2 uri tedensko.
Nabor in kratke opise ponujenih predmetov lahko najdete na spletni strani OŠ Preska – učenci – obvezni izbirni predmeti.
Prijava na izbirne predmete bo potekala preko portala Lo.Polis od torka, 9. 4. 2024, do torka, 23. 4. 2024.

Postopek prijave:

  • Lo.Polis.si - prijava z osebnim uporabniškim imenom in geslom (starša);
  • izbirni predmeti;
  • najprej z modro puščico izberete 2 ali 3 ure izbirnih vsebin, nato z oranžno puščico določite še rezervne predmete - 3 ure;
  • nekaj predmetov ima omejeno število prijav, zato pohitite s prijavo na želene predmete. Če predmeta ne boste mogli izbrati, ga izberite v rezervne predmete, tako bo ob zadostnem številu želja med rezervnimi predmeti možno razpisati še eno skupino izbranega predmeta. O tem bodo otroci naknadno obveščeni;
  • učenci, ki boste namesto izbirnih vsebin uveljavljali glasbeno šolo, izpolnite rubriko število ur glasbene šole. Če izberete 2 uri, vam ni potrebno obiskovati izbirnih predmetov. Če označite le 1 uro, potem morate izbrati še 1 uro izbirnih vsebin. Vsi, ki boste namesto izbirnih vsebin uveljavljali glasbeno šolo, morate v začetku septembra v šolo prinesti kopijo vpisnega lista v glasbeno šolo;
  • ko portal zapustite, se izbor samodejno shrani.

Če boste imeli pri prijavi na portal tehnične težave, se obrnite na g. Mitja Hočevar (mitja.hocevar@sola-preska.si), za ostala vprašanja v zvezi z izbirnimi predmeti pa je na voljo ga. Katja Planinšek (katja.planinsek@sola-preska.si).

S spoštovanjem,

Katja Planinšek,
pomočnica ravnatelja

Del obveznega programa so obvezni izbirni predmeti, ki jih učenec izbere glede na svoje interese, sposobnosti in nadarjenost. Obvezni izbirni predmeti predstavljajo popestritev in obogatitev učnega procesa ter tudi priložnost, da se učenci pri njih dokažejo. Učenec izbere dve uri obveznih izbirnih predmetov tedensko. S soglasjem staršev lahko učenec obiskuje tedensko tri ure obveznih izbirnih predmetov. Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih.

Skip to content