Del obveznega programa so obvezni izbirni predmeti, ki jih učenec izbere glede na svoje interese, sposobnosti in nadarjenost. Obvezni izbirni predmeti predstavljajo popestritev in obogatitev učnega procesa ter tudi priložnost, da se učenci pri njih dokažejo. Učenec izbere dve uri obveznih izbirnih predmetov tedensko. S soglasjem staršev lahko učenec obiskuje tedensko tri ure obveznih izbirnih predmetov. Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih.

 

Obvezni izbirni predmeti:

Skip to content