Izdelek osmošolk v sklopu ND Preska rešuje izzive.