V sodelovanju z Društvom za preventivno delo Ljubljana bomo v šolskem letu 2022/23 izvajali tematske mladinske delavnice,  za skupine učencev in učenk, v vseh treh 8-ih oddelkih. Teme so: Spoznavanje samega sebe. Verbalna in neverbalna komunikacija. O prijateljstvu. O odgovorni spolnosti. Nasilje in mladi. O morali. Droge in odvisnost. Družbena omrežja. Pogovor o spolnosti. Vrednote. Tudi njim ni lahko (o starših). V okviru preventivnega dne bomo v vseh treh oddelkih osmega razreda izvedli devetdeset minutno delavnico na temo medvrstniškega nasilja. Namen je vzpodbujanje razvoja ustreznih miselnih, čustvenih in vedenjskih vzorcev, ki so koristni za ustrezno odzivanje na nasilniško vedenje; pridobivanje znanj, izkušenj,  ter socialnih veščin, potrebnih za razreševanje medsebojnih nesporazumov in konfliktov brez nasilja; spodbujanje razvoja samokontrole ter širjenje repertoarja notranjih kapacitet za razumevanje in obvladovanje lastne jeze in sorodnih negativnih stanj, povezanih z nasiljem. Organizator in koordinator izvedbe: ga. Lidija Lavrič v sodelovanju z razredniki osmega razreda.

Skip to content