Gozdna pedagogika je oblika poučevanja in vzgajanja za celosten razvoj posameznika. Temelji na vrednotah, ki pozitivno vplivajo na posameznikov odnos do sebe, sočloveka in tudi do okolja, v katerem živi. Nekateri učitelji vključujejo elemente omenjene pedagogike v pouk v obliki različnih dejavnosti v naravnem okolju, saj tovrstne dejavnosti prinašajo številne pozitivne učinke. Otroci se lažje umirijo, so bolj sproščeni in ustvarjalni. Narava vabi k telesni aktivnosti, kar vpliva na razvoj motoričnih sposobnosti, to pa posledično na razvoj učnih sposobnosti. Otroci se preko dejavnosti krepijo tudi na socialnem področju.

Skip to content