V mesecu novembru, ki je mesec preventive, bomo tudi letos na OŠ Preska organizirali preventivni dan, v katerega bodo vključeni vsi učenci šole. Preventivni dan bomo spomladi organizirali tudi na POŠ Topol in POŠ Sora.

V šolskem letu 2022/23 bo tema preventivnega dneva »Kako lahko poskrbim zase in za druge?«. Učenci vodo v 4 šolskih urah preko zunanjih izvajalcev (Knjižnica Medvode, Društvo za preventivno delo, Slovenska filantropija, Klub Jedro…) in preko učiteljev spoznavali različne aktivnosti za povezovanje, aktivacijo ali umirjanje.

Skip to content