Ob zaključku šolskega leta bomo v aktivu DSP organizirali preventivni dan za učitelje. Ob poznavanju teorije samoregulacije (domene stresa, delo s stresom…) bomo izvedli aktivnosti, preko katerih bodo učitelji spoznavali nove tehnike samoregulacije ter jih preizkusili na sebi. Namen preventivnega dneva bo utrjevanje pomembnosti »skrbeti zase« in spoznati nove tehnike samoregulacije, ki bi jih lahko učitelji prenesli na delo z razredom.

Skip to content