Z učenci zadnje triade se bomo srečevali dvakrat mesečno. Preko vodenih dejavnosti bodo učenci spoznavali sebe, svoje funkcioniranje v različnih situacijah, način komnunikacije, svoj odnos do sebe in drugih, vzorce odzivanja…

Cilj delavnic bo spremeniti perspektivo gledišča na sebe, druge in svet na splošno – obrniti jo v pozitivno, spodbudno, razbremenjujočo smer, ter poskrbeti zase tako, da učenci zmorejo reči »ne« ter tako ohranjati svoje osebne meje.

Skip to content