Tudi v tem šolskem letu bomo v okviru dni ob pouku izvedli 30 ur v lanskem letu začetega projekta. Razvijali bomo veščini sodelovanja in reševanja problemov. Mentorji bodo v jeseni predstavili možna področja raziskovanja. Vključeni bodo osmošolci OŠ Preska in POŠ Topol. Na dnevu odprtih vrat bodo svoje delo predstavili ocenjevalnim komisijam (sestavljali jih bodo učitelji, starši, vodstvo šole in lokalna skupnost) in na stojnicah obiskovalcem dneva odprtih vrat.

Vodji: Nina Poljanšek in Romana Franković
Sodelujoči: Romana Furlan, Darinka Verovšek, Katja Planinšek, Marija Oblak, in Edita Pašagić (za POŠ Topol).

Skip to content