Obvestilo pirotehnika

Vsako leto opažamo, da nekateri učenci v mesecu decembru v šolo prinašajo različna pirotehnična sredstva (petarde, rakete, ipd.), kjer si jih izmenjujejo ali celo preprodajajo. Kot veste, so lahko pirotehnična sredstva izjemno nevarna, saj je bilo v preteklih letih v Sloveniji med šolsko mladino kar nekaj zelo resnih poškodb. Uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah pomeni težjo kršitev šolskih pravil. Glede na našteto in na dejstvo, da pirotehnična sredstva v šolo ne sodijo, bomo proti učencem, ki bodo kršili šolski pravila ukrepali! Zaradi naštetega vam tudi predlagamo, da se o nevarnosti uporabe pirotehničnih sredstev pogovorite s svojimi otroki in še dosledneje preverjate vsebino njihovih šolskih torb.

Primož Jurman, ravnatelj

Otroci in zasloni – POŠ Sora

Spoštovani starši!

V času, ko so nam vsebine z zaslonov na dosegu roke na vsakem koraku, je prav, da se zavedamo, da kljub udobju in ugodnostim, prinašajo velik izziv in tudi grožnjo našim najmlajšim. Sodobna tehnologija je področje, kjer nas naši otroci najhitreje »prerastejo« in izgubimo uvid v zelo pomemben del otrokovega življenja.

Zato v torek, 27.09. 2022 pozorno prisluhnimo dr. Radšlevi, ki nam bo na temo OTROCI IN ZASLONI predstavila nevarnosti, ki jih starši prav gotovo želimo slišati, ker bomo s tem morda vendarle preprečili kakšno stisko svojim otrokom in sebi.

Suzana Rožanc

Vodja POŠ Sora

Nagovor ravnatelja

Spoštovani starši, dragi učenci,

Po poletnem oddihu in počitnicah je pred nami novo šolsko leto.

Vanj vstopamo z mešanimi občutki, saj je zunanje okolje, ki vpliva tudi na organizacijo in poslovanje šole precej nestabilno in nepredvidljivo. Cene energentov se nenehno višajo, neznanka je tudi, kako bo s širjenjem virusa Covid-19. Dobra novica je, da šole po zatrjevanju odgovornih zaradi širjenja virusa ne bomo zapirali, poudarek bo bolj na samozaščitnih ukrepih posameznikov. Dejstvo pa je, da bomo morali z virusom tudi v bodoče sobivati in ga sprejeti kot določeno družbeno realnost. Več o tem v priloženi okrožnici, prosim vas, da se navodil/priporočil vsi skupaj čim bolj držimo.

Učenci vstopate v višji razred, stopničko više. Po poletnih počitnicah se zopet vračate v šolske klopi, pred vami so nove naloge, nove aktivnosti, novi učitelji, novi cilji. Verjamem, da boste v novem šolskem letu izvedeli veliko novega, da boste strli kar največ trdih učnih orehov, da boste vmes stkali veliko novih prijateljstev in utrdili vsa tista že obstoječa. Prvošolci prvič prestopate šolski prag osnovne šole. Postajate del naše velike družine OŠ Preska, v kateri boste sobivali naslednjih devet let. Vam in vašim staršem izrekam toplo dobrodošlico, vsem skupaj pa želim uspešen in čim manj stresen začetek novega šolskega leta.

Primož Jurman, ravnatelj


2022-08-31-14227_OKROZNICA-Covid-OS-OSPP-in-GS

2022-08-31-14307_Obvestilo-starsem

1. šolski dan – POŠ Sora

V četrtek, 1. 9. 2022, vsi učenci od 2. do 5. razreda pridete v šolo ob 8.00. Jutranjega varstva ni. Prvi dve uri boste imeli razredne ure v matični učilnici, po malici pa pouk po urniku in navodilih razrednika.

Učenci 1. razreda pridete v šolo v spremstvu staršev ob 9.00, v šolsko telovadnico. Po sprejemu greste v razred, kjer boste imeli pouk po urniku do 11.30. Po pouku bo organizirano kosilo in podaljšano bivanje za vse prijavljene učence.

Prvi šolski dan boste prejeli učbenike iz učbeniškega sklada.

V četrtek, 1. 9. 2022, bo šolski avtobus vozil po naslednjem voznem redu:

Ura PRIHOD V ŠOLO
7.25 Trnovec – POŠ Sora
Ura POVRATEK
13.55 POŠ Sora – Trnovec

Učenci, ki se vozijo z LPP, št. 15 naj preverijo čas prihodov in odhodov avtobusa.

 

Medvode, 25. 8. 2022                                                    Primož Jurman, univ. dipl. soc.

Ravnatelj