Obvestilo pirotehnika

Vsako leto opažamo, da nekateri učenci v mesecu decembru v šolo prinašajo različna pirotehnična sredstva (petarde, rakete, ipd.), kjer si jih izmenjujejo ali celo preprodajajo. Kot veste, so lahko pirotehnična sredstva izjemno nevarna, saj je bilo v preteklih letih v Sloveniji med šolsko mladino kar nekaj zelo resnih poškodb. Uporaba pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na šolskih ekskurzijah pomeni težjo kršitev šolskih pravil. Glede na našteto in na dejstvo, da pirotehnična sredstva v šolo ne sodijo, bomo proti učencem, ki bodo kršili šolski pravila ukrepali! Zaradi naštetega vam tudi predlagamo, da se o nevarnosti uporabe pirotehničnih sredstev pogovorite s svojimi otroki in še dosledneje preverjate vsebino njihovih šolskih torb.

Primož Jurman, ravnatelj

Nagovor ravnatelja

Spoštovani starši, dragi učenci,

Po poletnem oddihu in počitnicah je pred nami novo šolsko leto.

Vanj vstopamo z mešanimi občutki, saj je zunanje okolje, ki vpliva tudi na organizacijo in poslovanje šole precej nestabilno in nepredvidljivo. Cene energentov se nenehno višajo, neznanka je tudi, kako bo s širjenjem virusa Covid-19. Dobra novica je, da šole po zatrjevanju odgovornih zaradi širjenja virusa ne bomo zapirali, poudarek bo bolj na samozaščitnih ukrepih posameznikov. Dejstvo pa je, da bomo morali z virusom tudi v bodoče sobivati in ga sprejeti kot določeno družbeno realnost. Več o tem v priloženi okrožnici, prosim vas, da se navodil/priporočil vsi skupaj čim bolj držimo.

Učenci vstopate v višji razred, stopničko više. Po poletnih počitnicah se zopet vračate v šolske klopi, pred vami so nove naloge, nove aktivnosti, novi učitelji, novi cilji. Verjamem, da boste v novem šolskem letu izvedeli veliko novega, da boste strli kar največ trdih učnih orehov, da boste vmes stkali veliko novih prijateljstev in utrdili vsa tista že obstoječa. Prvošolci prvič prestopate šolski prag osnovne šole. Postajate del naše velike družine OŠ Preska, v kateri boste sobivali naslednjih devet let. Vam in vašim staršem izrekam toplo dobrodošlico, vsem skupaj pa želim uspešen in čim manj stresen začetek novega šolskega leta.

Primož Jurman, ravnatelj


2022-08-31-14227_OKROZNICA-Covid-OS-OSPP-in-GS

2022-08-31-14307_Obvestilo-starsem

1. šolski dan – POŠ Topol

V četrtek, 01.09.2022, se vsi učenci, od 2. do 9. razreda, zberete na šolskem dvorišču ob 8:15. Prvi dve šolski uri boste imeli razredne ure, po malici pa pouk (po urniku in navodilih razrednika).

Učenci 1. razreda pridete v šolo v spremstvu staršev ob 10.15. Pouk bo potekal po urniku.

Po pouku bo organizirano varstvo za vse prijavljene učence v oddelek podaljšanega bivanja (od 1. do 5. razreda).

Šolska prehrana bo organizirana za vse prijavljene učence.

Prvi šolski dan boste prejeli učbenike iz učbeniškega sklada.

V ČETRTEK, 01.09.2022, bo šolski avtobus vozil po naslednjem voznem redu:

– iz Sore (šolski prevoz)              ob 7.35 uri

Povratek:

– s Topola do Sore                       ob 14.15 uri

V Medvodah, 24.08.2022                                            Ravnatelj: Primož  Jurman, univ.dipl.soc.

Obvestilo o prvem šolskem dnevu

V četrtek, 1. 9. 2022, se vsi učenci od 2. do 9. razreda zberete na šolskem dvorišču ob
8.10. Prvi dve šolski uri boste imeli razredni uri v matični učilnici, po malici pa pouk po urniku
in navodilih razrednika.
Učenci 1. razreda pridete v šolo v spremstvu staršev ob 8.30 v šolsko telovadnico. Po sprejemu
greste učenci v razrede, kjer boste imeli pouk po urniku.
Urniki za posamezne oddelke so objavljeni na spletni strani OŠ Preska.
Po pouku bo organizirano varstvo za vse prijavljene učence v oddelkih podaljšanega bivanja.
Šolska prehrana bo organizirana za vse prijavljene učence.
V četrtek, 1. 9. 2022, bo šolski avtobus vozil po veljavnem voznem redu iz prejšnjega šolskega
leta.
Seznami oddelkov 1. in 6. razreda bodo objavljeni na vhodu šole pred pričetkom pouka v
četrtek, 1. 9. 2022.
V Medvodah, 23. 8. 2022 Ravnatelj: Primož Jurman, univ. dipl. soc.

Prevzem učbenikov za novo šolsko leto 2022/23

Učenci dobijo učbenike za novo šolsko leto 2022/23 (brez predhodnega naročila), v avgustu. Ob koncu šolskega leta jih vrnejo. Če učbenika ne vrnejo ali pa je poškodovan, poravnajo odškodnino za nakup novega.

Učenci POŠ Sora in POŠ Topol dobijo učbenike 1. septembra v šoli v Sori in na Topolu.

Učenci 1., 2., 3. in 4. razreda OŠ Preska dobijo učbenike 1. septembra v šoli.

Učenci 5., 6., 7., 8. in 9. razreda OŠ Preska dobijo učbenike avgusta v šolski knjižnici :

  • V ponedeljek, 29. avgusta,           od 9.00 – 12.00
  • V torek, 30. avgusta,                     od 9.00 – 12.00
  • V sredo, 31. avgusta,                     od 9.00 – 12.00

Janja Nartnik, knjižničarka