1. šolski dan – POŠ Topol

V četrtek, 01.09.2022, se vsi učenci, od 2. do 9. razreda, zberete na šolskem dvorišču ob 8:15. Prvi dve šolski uri boste imeli razredne ure, po malici pa pouk (po urniku in navodilih razrednika).

Učenci 1. razreda pridete v šolo v spremstvu staršev ob 10.15. Pouk bo potekal po urniku.

Po pouku bo organizirano varstvo za vse prijavljene učence v oddelek podaljšanega bivanja (od 1. do 5. razreda).

Šolska prehrana bo organizirana za vse prijavljene učence.

Prvi šolski dan boste prejeli učbenike iz učbeniškega sklada.

V ČETRTEK, 01.09.2022, bo šolski avtobus vozil po naslednjem voznem redu:

– iz Sore (šolski prevoz)              ob 7.35 uri

Povratek:

– s Topola do Sore                       ob 14.15 uri

V Medvodah, 24.08.2022                                            Ravnatelj: Primož  Jurman, univ.dipl.soc.

Obvestilo o prvem šolskem dnevu

V četrtek, 1. 9. 2022, se vsi učenci od 2. do 9. razreda zberete na šolskem dvorišču ob
8.10. Prvi dve šolski uri boste imeli razredni uri v matični učilnici, po malici pa pouk po urniku
in navodilih razrednika.
Učenci 1. razreda pridete v šolo v spremstvu staršev ob 8.30 v šolsko telovadnico. Po sprejemu
greste učenci v razrede, kjer boste imeli pouk po urniku.
Urniki za posamezne oddelke so objavljeni na spletni strani OŠ Preska.
Po pouku bo organizirano varstvo za vse prijavljene učence v oddelkih podaljšanega bivanja.
Šolska prehrana bo organizirana za vse prijavljene učence.
V četrtek, 1. 9. 2022, bo šolski avtobus vozil po veljavnem voznem redu iz prejšnjega šolskega
leta.
Seznami oddelkov 1. in 6. razreda bodo objavljeni na vhodu šole pred pričetkom pouka v
četrtek, 1. 9. 2022.
V Medvodah, 23. 8. 2022 Ravnatelj: Primož Jurman, univ. dipl. soc.

Prevzem učbenikov za novo šolsko leto 2022/23

Učenci dobijo učbenike za novo šolsko leto 2022/23 (brez predhodnega naročila), v avgustu. Ob koncu šolskega leta jih vrnejo. Če učbenika ne vrnejo ali pa je poškodovan, poravnajo odškodnino za nakup novega.

Učenci POŠ Sora in POŠ Topol dobijo učbenike 1. septembra v šoli v Sori in na Topolu.

Učenci 1., 2., 3. in 4. razreda OŠ Preska dobijo učbenike 1. septembra v šoli.

Učenci 5., 6., 7., 8. in 9. razreda OŠ Preska dobijo učbenike avgusta v šolski knjižnici :

  • V ponedeljek, 29. avgusta,           od 9.00 – 12.00
  • V torek, 30. avgusta,                     od 9.00 – 12.00
  • V sredo, 31. avgusta,                     od 9.00 – 12.00

Janja Nartnik, knjižničarka

Kulturni dan 4. in 5. razredov

Učenci 4. In 5. razredov OŠ Preska, POŠ Sora in POŠ Topol smo imeli 16. 3. 2022 kulturni dan. Obiskali smo Cankarjev dom v Ljubljani, kjer smo si ogledali koncert Orkestra Slovenske policije s povezovalcem Juretom Seškom. Orkester je izvedel skladbo Martin Krpan in Kekčeve pesmi, ob katerih smo učenci navdušeno prepevali.