MOVeME (Erasmus+ KA101)

Projekt je namenjen preprečevanju pojavnosti medvrstniškega nasilja v šoli in v lokalni skupnosti. Aktivnosti temeljijo na vključevanju ranljivih skupin učencev v izobraževalni sistem in družbo, uspešnejšem sodelovanju z zunanjimi organizacijami ter zagotovitvi varnega in spodbudnega okolja za učenje in vzgojo. V projekt je vključenih šest strokovnih delavk šole, ki se bodo udeležile petih strukturiranih tečajev...

ATS STEM – projekt

Učitelji naravoslovnih predmetov, tehnologije in matematike smo se v lanskem šolskem letu priključili triletnemu mednarodnemu projektu Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike (Assessment of Transversal skills on STEM – ATS STEM). Gre za projekt, v katerem bomo učitelji pri svojem pouku načrtovali in izvajali dejavnosti, ki bodo temeljile na medpredmetnem povezovanju in...

ERASMUS+ SAGE -Solutions Against Greenhouse Effect

Projekt SAGE se preveša v drugo fazo. V tem šolskem letu se bomo ukvarjali z zdravo prehrano, gibanje ter z raziskavo mobilnosti v naših lokalnih skupnostih. Upamo, da bomo v času trajanja projekta našli kakšno uporabno rešitev za trajnostno mobilnost tudi v naši občini. Za začetek letošnjih aktivnosti smo se zbrali na tedenskem srečanju učencev...

Erasmus+ projekt SAGE

Z novim šolskim letom smo pričeli tudi z delom na novem dvoletnem mednarodnem projektu SAGE -Solutions Against Greenhouse Effect. Povzetek vsebine projekta Globalno segrevanje in podnebne spremembe so resničnosti, ki so jih znanstveniki dokazali. Na žalost nekateri mediji in članki na internetu ta dejstva izpodbijajo zlasti prek socialnih omrežij brez znanstvenih podlag. Projekt je namenjen...

Skip to content