ATS STEM – projekt

Učitelji naravoslovnih predmetov, tehnologije in matematike smo se v lanskem šolskem letu priključili triletnemu mednarodnemu projektu Vrednotenje prečnih veščin na področju naravoslovja, tehnologije in matematike (Assessment of Transversal skills on STEM – ATS STEM). Gre za projekt, v katerem bomo učitelji pri svojem pouku načrtovali in izvajali dejavnosti, ki bodo temeljile na medpredmetnem povezovanju in reševanju problemov, povezanih z življenjem in trajnostnim razvojem.

Učitelji bomo v okviru dveh STEM učnih enot pripravili dejavnosti, s katerimi bodo učenci sistematično razvijali in samovrednotili dve od prečnih veščin oz. STEM-kompetenc, ki so: reševanje problemov, sodelovanje in komunikacija, ustvarjalnost in inovativnost, kritično mišljenje, veščine samoregulacije in metakognitivne veščine.

V projektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz 8 držav. V Sloveniji pilotni projekt vodi in usmerja Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Več o projektu ATS STEM si lahko preberete na uradni spletni strani projekta.

Na tej povezavi pa si lahko preberete in ogledate utrinke naših že izvedenih sklopov.

Člani projekta na OŠ Preska: Romana Franković, Mojca Jamnik, Marija Oblak, Katja Planinšek in Nina Poljanšek.

Skip to content