ERASMUS+ SAGE -Solutions Against Greenhouse Effect

Projekt SAGE se preveša v drugo fazo. V tem šolskem letu se bomo ukvarjali z zdravo prehrano, gibanje ter z raziskavo mobilnosti v naših lokalnih skupnostih. Upamo, da bomo v času trajanja projekta našli kakšno uporabno rešitev za trajnostno mobilnost tudi v naši občini.

Za začetek letošnjih aktivnosti smo se zbrali na tedenskem srečanju učencev in učiteljev na naši šoli od 13.10. do 19.1o. 2019.

Učenci so se prvi dan spoznali na skupni aktivnosti, v mešanih skupinah so spoznali bližnjo okolico šole in se preizkusili o znanju dejstev o državah udeleženkah se med seboj spoznali. V naslednjih dneh so imeli delavnice na temo obnovljivih virov energije, o zdravem gibanju in prehrani, pripravili pa so tudi piknik, za katerega so uporabili lokalne sestavine in jedi tudi sami pripravili. Pred piknikom so sodelovali v kulturnem programu in predstavili gostom ter staršem kaj so delali v tem tednu.

Teden smo nadaljevali s celodnevnim izletom po slovenskem Krasu in primorju ter z hackathonom (skupinskim reševanjem problemov) o trajnostni mobilnosti in transportu dobrin v lokalni skupnosti.

Projekt bomo nadaljevali z namestitvijo senzorjev v našo toplo gredo in spomladi z mobilnostjo v Franciji.

Več o projektu je na voljo na spletni strani projekta: https://twinspace.etwinning.net/70595/home

Skip to content