MOVeME (Erasmus+ KA101)

MOVeME (Erasmus+ KA101)

Projekt je namenjen preprečevanju pojavnosti medvrstniškega nasilja v šoli in v lokalni skupnosti. Aktivnosti temeljijo na vključevanju ranljivih skupin učencev v izobraževalni sistem in družbo, uspešnejšem sodelovanju z zunanjimi organizacijami ter zagotovitvi varnega in spodbudnega okolja za učenje in vzgojo. V projekt je vključenih šest strokovnih delavk šole, ki se bodo udeležile petih strukturiranih tečajev ali usposabljanj in enega izobraževalnega obiska na delovnem mestu.

Skip to content