Angleška bralna značka – EPI Reading Badge 20/21

Class 3: Rex and the Big Dinosaur, Animal Colors, The Magic Porridge Pot

Class 4: Topsy and Tim go to the ZOO, Baby Animals, Marvel Avengers: Freaky Thor Day

Class 5: Spider – Man: The Swashbuckling Spider, Wild Animals, Dinosaurs, The Wolf & the Little Kids

Knjižice se obravnava pri pouku TJA. Po obravnavi se rešuje naloge. V mesecu marcu 2021 bo tekmovanje.

Knjižice se je možno sposoditi.

BOOK-BOX library (OPEN: Monday, Thursday from 12:45 to 15:00)

mentorica Maja Globočnik

Skip to content