Četrte novice Sveta staršev 22/23

Pozdravljeni starši osnovnošolcev OŠ Preska!

Konec maja se je še zadnjič v letošnjem šolskem letu sestal Svet staršev. Pripravili smo pregled nalog, ki smo si jih zadali v tem sklicu. Veliko smo jih uspešno uresničili, nekaj pa jih bo počakalo na nov sklic, ki bo delo nadaljeval jeseni. Radi bi pohvalili vodstvo šole, učiteljski zbor in vse zaposlene na šoli, ki dnevno skrbijo za širjenje znanja in dobro počutje naših otrok. Lepo smo sodelovali in dokazali, da je to dobra popotnica za reševanje najrazličnejših izzivov.

Zdaj pa vam in vašim otrokom želimo uspešen zaključek šolskega leta in brezskrbne počitnice, polne sonca, smeha in lepih spominov.

Ana Plavčak
Predsednica Sveta staršev OŠ Preska

Matija Simončič
Namestnik predsednice Sveta staršev OŠ Preska

NOVI PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV

Vsak oddelek OŠ Preska in podružničnih šol bo v naslednjem šolskem letu izbiral nove predstavnike v Svet staršev. To je odgovorna naloga, saj ti posredno prek staršev zastopajo interese učencev. Zelo pomembno je, da se predstavniki oddelkov redno udeležujejo sestankov Sveta staršev in da skrbijo za pretok informacij. Predlagamo, da na začetku šolskega leta starši svoje e-naslove prek razredničark zaupate tudi predstavnikom oddelkov, saj boste le tako lahko obveščeni o dogovorih in sklepih, lažje pa se boste z vprašanji in predlogi tudi obrnili nanje.
Na zadnjem sestanku Sveta staršev smo sprejeli sklep, da vsak predstavnik lahko zastopa samo en oddelek šole in ne več, kot je bilo možno do sedaj.

UČNA GRADIVA

Predstavniki Sveta staršev so na vpogled že dobili seznam učnih gradiv za šolsko leto 2023/24 za vse razrede od prvega do devetega. Če bi si želeli seznam ogledati tudi sami, pišite svojemu predstavniku v Svetu staršev, sicer pa boste z njimi seznanjeni ob začetku novega šolskega leta.

NASILJE V ŠOLI

Tudi Osnovna šola Preska s podružnicama se srečuje s posameznimi primeri nasilja nad vrstniki, šolsko opremo in celo učiteljicami in učitelji. Da bi ga preprečila in zajezila, šola organizira preventivne dneve, na katerih potekajo delavnice, kjer se učenci pogovarjajo o med vrstniškem nasilju, sodeluje pa tudi z zunanjimi institucijami, kot sta policija in CSD. Šola je vključena tudi v občinsko iniciativo za duševno zdravje, v okviru katere sodeluje s psihoterapevtko, ki dela z učenci. Svet staršev predlaga, da se otroke in starše seznani s pravilnikom o šolskem redu in posledicami, ki jih bodo imela nasilna dejanja. Šolski red bo objavljen tudi na spletni strani šole. Starši se lahko z informacijami o nasilnih dogodkih obrnete na predstavnika oddelka v Svetu staršev, ta pa jih bo posredoval ravnatelju. Tudi v obratni smeri bo ravnatelj o vsakem večjem incidentu obvestil predsednico Sveta staršev. Starši se lahko o težavah pogovorijo tudi s šolsko svetovalno službo.

ŠOLSKI SKLAD

Šolski sklad razpolaga s finančnimi sredstvi, ki jih starši prostovoljno prispevamo za nakup nadstandardne opreme in pripomočkov za kakovostnejše poučevanje. V preteklih letih je šola z njimi kupila pripomočke za zvišanje kakovosti pouka, izvajala dodatne dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa in socialno šibkim učencem pomagala s kritjem stroškov šole v naravi. Naslednje šolsko leto lahko tovrstne nakupe predlagamo tudi starši prek predstavnika oddelka v Svetu staršev.

Mitja Hočevar Svet staršev
Skip to content