PISMO UO ŠOLSKEGA SKLADA STARŠEM OŠ PRESKA

Preska, 6. 11. 2023

POZDRAVNO IN ZAHVALNO PISMO VSEM STARŠEM
ZA PRISPEVKE V ŠOLSKI SKLAD OŠ PRESKA

  

SPOŠTOVANI STARŠI!

Ta teden vam je oziroma vam še bo Vaš otrok, šolarka oziroma šolar naše šole, prinesel prvo od dveh položnic v tem šolskem letu za nakazilo sredstev v Šolski sklad OŠ Preska s podružnicama.

S tem pozdravnim pismom se Vam želim staršem najprej zahvaliti za vse, kar ste v preteklosti že prispevali za Šolski sklad OŠ Preska z obema podružnicama in kar še boste. Iskrena in srčna hvala v imenu vseh zaposlenih, vseh članov upravnega odbora (UO) šolskega sklada OŠ Preska, predvsem in najprej pa seveda v imenu vaših otrok!

Želim vam sporočiti, kaj je bilo v minulem šolskem letu kupljeno s sredstvi sklada in kaj je UO odobril za nakup s temi sredstvi na letošnji prvi jesenski seji, ki je potekala 18. oktobra 2023 na OŠ Preska. Na tej prvi seji UO sem bil Borut Omerzel izvoljen za novega predsednika UO, Anamari Posel Ilijevec je postala namestnica predsednika, člani sklada pa so še Ana Plešec, Ana Barle, Pina Kopač Maletič, Matija Simončič in Vladimir Đerić.

Spoštovani straši, vsi odrasli, ki smo vključeni v učno-vzgojni osnovnošolski proces – starši, učitelji in tehnično osebje ter vodstvo šole –, smo na isti barki in skupaj plujemo tako skozi mirna, srečna obdobja kot skozi manjše nevihte in silne orkane. Pri tem si vsi želimo tudi to, da bi otrokom, našim učencem in učenkam, omogočili čim boljše razmere za usvajanje znanja. Sredstva, ki jih za to lahko namenita država in občina, so omejena, še več, zaradi velike podražitve energentov in tudi zaradi letošnjih povodnji, ki so prizadele tudi našo občino, je teh sredstev letos že veliko, veliko manj in enako lahko pričakujemo v bližnji prihodnosti. Zato so sredstva skupaj z donacijami, ki jih starši namenite za Šolski sklad OŠ Preska – za matično šolo in obe podružnični osnovni šoli – še toliko pomembnejša. Drži, da bi učitelji ne nazadnje lahko učili naše otroke tudi samo s kredo in tablo ter z zapisovanjem v zvezke, kar tudi znamo, toda časi so se zaradi digitalizacije in tudi načina vzgoje otrok vendarle zelo spremenili, zato so več kot dobrodošli zelo različni dodatni učni pripomočki, od povsem temeljnih do nadstandardnih. Pri tem ima zelo pomembno vlogo šolski sklad, za katerega vsako leto namenjate dragocena sredstva, s katerimi se nato premišljeno in skrbno kupijo zelo različni učni pripomočki. Dovolite mi, da k temu dodam še to, da tudi učitelji in učiteljice neredko kaj kupimo za pouk tudi s svojim denarjem – preprosto zato, ker nam je mar in ker imamo otroke, ki jih učimo, radi.

 

Spoštovani starši, vaši finančni prispevki se popolnoma pregledno in v skladu z vso zakonodajo zbirajo na posebnem računu in ločeno po kontih za vsako od treh enot OŠ Preska. Dvakrat na leto se sestane upravni odbor (UO) sklada in skrbno pregleda vse vloge za nabavo učnih pripomočkov ter nekatere odobri in nekatere zavrne. Pri tem moram poudariti, da kolegi in kolegice na OŠ Preska zelo razmislijo in pretehtajo vsak predlog, preden ga podajo, ter da v to vložijo nemalo svojega truda in časa. Enako o teh predlogih skrbno razmislijo člani UO.
Vi, dragi starši, pa se seveda lahko po predhodni najavi pridete sami prepričat na posamezno šolo, da je vse res nabavljeno in da se res uporablja pri pouku; ali pa o tem povprašajte svoje otroke.

 

Člani Sveta staršev OŠ Preska so predlagali, da se pri položnicah za prispevek v Šolski sklad OŠ Preska navede namen porabe sredstev v preteklem šolskem letu. Zaradi računovodskega programa, s katerim se pripravijo položnice, na položnicah, ki ste jih prejeli ta teden, tega žal ni bilo mogoče navesti, zato mi dovolite, da namen porabe sredstev v preteklem šolskem letu navedem tukaj (enako pregledno, in sicer skupaj z višino zbranih sredstev, je vse to zapisano v Letnem poročilu o koriščenju sredstev šolskega sklada za šolsko leto 2022/23, ki vam je vedno na voljo na šolski spletni strani pod zavihkom Šolski sklad):

 

Šolsko leto 2022/2023 smo začeli s 6.123,75 € denarnih sredstev (stanje na dan do 31. 8. 2022).

V decembru 2022 smo načrtovali prvi nakup. Predvideni znesek vseh nakupov (matična šola s podružnicama) je znašal 3.233,91 €. Vse spodaj navedene nakupe je odobril UO šolskega sklada.

 

Za OŠ Preska:

 1. Nada Črne: Tuj jezik angleščina (kompleti knjižic za bralno značko od do 9. razreda; 410,38 €)
 2. Romana Frankovič: Tehnika in tehnologija (vzvodne škarje za pločevino in pirograf 2 x; 288 €)
 3. Nina Poljanšek: Kemija (Hoffmanov aparat za elektrolizo vode; 275,33 €)
 4. Barbara Vasle: Pouk in OPB, razredna stopnja (zložljiva blazina 10 x; 95,92 €)
 5. Barbara Vasle: Pouk in OPB, razredna stopnja (piknik odeja 2 x; 50 €)
 6. Ana Barle: Pouk, razredna stopnja (prenosni bluetooth zvočnik; 82,89 €)
 7. Manja Brinovšek: DSP, svetovalna služba (ravnotežna obojestranska blazina; 25,3 €)
 8. Manja Brinovšek: DSP, svetovalna služba (okrogla sedežna blazina 4 x; 115,81 €)
 9. Nina Poljanšek: Kemija (laboratorijski pribor; 545,06 €)
 10. Nina Poljanšek: Kemija (kemikalije - reagenti za pouk kemije; 131,31 €)
 11. Vasja Avsec: Gospodinjstvo (električna ponev 3 x; 113,97 €)
 12. Vasja Avsec: Gospodinjstvo (aparat za peko palačink 3 x; 156,71 €)

SKUPAJ: 2.290,68 €

 

Za POŠ Sora:

 1. Ana Pirc: Tuj jezik angleščina (5 knjig za bralno značko; 30,96 €)
 2. Manja Brinovšek: DSP, svetovalna služba (okrogla sedežna blazina; 57,9 €)
 3. Mojca Jamnik: Naravoslovje (globus z lučko v slovenskem jeziku; 23,59 €)
 4. Mojca Jamnik: Naravoslovje (mikroskop; 59,95 €)
 5. Anamari Posel llijevec: JV, MAT, SLJ, OPB (šah, lesene kocke (telesa), 3D labirint, karte Enka, družabna igra Smart game, nogomet; 141,52 €)
 6. Ana Pirc: Spoznavanje okolja (URA- magnetna tabla, tabla dogajanja v dnevu in magnetni evro denar; 105,16 €)
 7. Ana Pirc: Aktivni odmor (twister; 23,9 €)
 8. Jana Lesica: Predopismenjevalne zmožnosti (SLJ) in spoznavanje okolja (sestavljanka Odkrij svet in magnetna barvna tablica; 65,93 €)
 9. Jana Lesica: Aktivni odmor (velike kocke DUPLO in podlaga za sestavljanje; 97,99 €)
 10. Željka Medak: Aktivni odmor (4 v vrsto, Twist, zbirka iger 350, Hitri lončki, Male sive celice 3, Tip tower, Dog – osnovna igra, Interaktivni zemljevid sveta, Pot po Sloveniji; 102,04 €)

SKUPAJ: 708,94 €

 

Za POŠ Topol:

 1. Simona Jarc: JV, VV, OPB (nogometne žoge 3 x; 83,98 €)
 2. Manja Brinovšek: DSP, svetovalna služba (igra dobble; 19,39 €)
 3. Manja Brinovšek: DSP, svetovalna služba (okrogla sedežna blazina 3 x; 86,85 €)
 4. Simona Jarc: Naravoslovje (ravnotežna deska 2 x; 44,07 €)

SKUPAJ: 234,29 €

 

V maju 2023 smo načrtovali drugi nakup. Predvideni znesek vseh nakupov (matična šola s podružnicama) je znašal 1.125,34 €. Vse spodaj navedene nakupe je odobril UO šolskega sklada.

 

Za OŠ Preska:

 1. Urša Koritnik: Spoznavanje okolja (globus z lučko 2 x; 50,17 €)
 2. Mateja Jelen in Tanja štrukelj: Matematika (tabla – stotice 2 x, in palice Boam; 334,10 €)
 3. Katja Planinšek: Fizika (vakuumska črpalka + cev; 431,07 €)
 4. Nina Poljanšek, Ladislava Ježek Narobe, Katja Planinšek: Fizika in kemija (vakuumska posoda 7 1; 242,87 €)

SKUPAJ: 1.058, 21 €

 

Za POŠ Sora:

/

SKUPAJ: 0 €

 

Za POŠ Topol:

 1. Tina Trobec: Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, varstvo vozačev (družabne igre: Dooble, lllusion, Halli Galli, Spomin, Taco mačka koza sir; 65 €)

SKUPAJ: 65 €

 

Tako smo v dveh nakupih za šolsko leto porabili 4.359,25 €.

 

Med šolskim letom je bil priliv prostovoljnih sredstev staršev sledeč:

OŠ Preska: 3.483,43 €

POŠ Sora: 1.117.66 €

POŠ Topol: 1.349.87 €

Na dan 31. 8. 2023 je znesek preostalih sredstev šolskega sklada znašal 5.950,96

 

Na že omenjeni prvi letošnji seji UO Šolskega sklada OŠ Preska se je UO seznanil s finančnim poročilom, ki je bilo na spletni strani šole objavljeno 18. 10. 2023, in vsi člani smo ga sklepčno potrdili. V skladu z njim je bilo začetno stanje sredstev Šolskega sklada OŠ Preska za šolsko leto 2023/2024 skupno 5.950,96 € oz. razdeljeno po šolskih enotah in tudi računovodskih kontih:

OŠ Preska

POŠ Sora POŠ Topol
3.483,43 € 1.117,66 €

1.349,87 €

Nato je UO izmed vseh predlogov za nakup za šolsko leto 2023/24, ki jih je prejel, odloči, kakor je razvidno spodaj (vključno s podatki o odobritvi oziroma zavrnitvi nakupa; kjer piše, da kupi šola, pomeni, da UO tega nakupa oz. dela tega nakupa ni potrdil s sredstvi sklada).

POŠ SORA

Učitelj Predmetno področje Izdelek Okvirna cena Odobreno
Ana Pirc Tuj jezik angleščina 4 knjige za bralno značko 26,5 € KUPI ŠOLA

SKUPAJ OKVIRNI STROŠKI: /

 

POŠ TOPOL

SKUPAJ OKVIRNI STROŠKI: / €

 

MATIČNA ŠOLA ‒ OŠ PRESKA

Učitelj Predmetno področje Izdelek Okvirna cena Odobreno
Romana Franković Tehnika in tehnologija, robotika Spike Prime osnovni set LEGO EDUCATION 2 x 960 € DA
Manica Tušek Tuj jezik angleščina Knjiga za angleško bralno značko 2 x 12,40 € KUPI ŠOLA
Manica Tušek Robotika KUBO coding MATH 5 x 325 € DA
Maja Globočnik Tuj jezik angleščina, OPB, DOD/DOP SMARTBOOK, zbirka: Angleščina za začetnike 188 € DA
Nina Poljanšek in Lada Ježek Narobe

 

Kemija in fizika Precizna tehtnica s pokrovom 15 x Šola

(7 tehtnic = 247 €

Sklad

(8 tehtnic = 282 €)

Pol kupi sklad,

pol kupi šola

Bojana Lenar Naravoslovje Šolski monokularni mikroskop 6 x Sklad (365 €)

Šola (365 €)

Pol kupi sklad,

pol kupi šola

Lada Ježek Narobe

 

Fizika Električna vezana plošča 1024 € DA

SKUPAJ OKVIRNI STROŠKI: 3.127 €

Kakor lahko vidite zgoraj, je upravni odbor prejel samo en predlog iz POŠ Topol in nobenega predloga iz POŠ Sora. Kakor je pojasnila predstavnica POŠ Sora v UO, učiteljski zbor POŠ Sora tokrat ni predlagal ničesar, ker je UO pri zadnjem lanskem odločanju zavrnil njihov edini predlog, o katerem je po besedah članice UO iz POŠ Sora učiteljski zbor POŠ Sora tehtno razmislil in je po njenih besedah kot vedno predlagal le tisto, kar je bilo za podružnično šolo nujno potrebno. Upravni odbor je to sprejel v vednost. Vsa sredstva, ki ste jih starši v preteklem šolskem letu namenili POŠ Sora in POŠ Topol, so torej ostala neporabljena in se jih bo lahko za vsako od podružničnih šol smotrno porabilo kmalu, zgodaj spomladi 2024. Prepričan sem, da bodo takrat za obe podružnični šoli kupljeni takrat predlagani ustrezni pripomočki, zato kakršnokoli razburjanje resnično ni potrebno.

 

LETOŠNJI PRISPEVEK STARŠEV

Spoštovani starši, na plačilnem nalogu, ki ste ga prejeli ta teden, je zapisan enoten znesek 10 evrov, kar pa ne pomeni, da ni mogoče prostovoljno poljubno povišanje prispevka. Prav tako naj poudarim, da je možno poleg tega nakazila nakazati sredstva tudi poljubno kadarkoli skozi šolsko leto – na isti račun in na isti sklic.

 

Želim vas tudi obvestiti o tem, da so možne tudi donacije v drugačni obliki sodelovanja s šolo, na primer kot sponzorstvo ali donatorstvo. Na primer, lahko se kdo ponudi, da prepleska učilnico v šoli oziroma kako drugače prispeva k dobrobiti šole, ki jo obiskuje njegov otrok. Za vse to vam bomo učenci in učenke ter zaposleni na šoli zelo hvaležni! UO sklada si bo v prihodnosti za to še bolj prizadeval.

 

Kar se tiče zbiranja prostovoljnih prispevkov za točno določen namen, na primer za pomoč učencu/učenki oziroma družini ob tragičnih dogodkih, ima šola kot javna ustanova določene omejitve. Če se sredstva zberejo za takšen namen, se nato lahko porabijo samo in izključno za šolske potrebe določenega otroka in teh sredstev ni dovoljeno izplačati staršem oziroma skrbnikom. Zbrana sredstva se torej lahko porabljajo za plačilo šolske prehrane, šolskih ekskurzij in ostalih šolskih stroškov učenca oziroma učenke.

 

 

ZAKLJUČNI POZDRAV

Spoštovani starši, upam, da ste se prebili skozi to dolgo pisanje. Lahko bi bilo še veliko daljše, saj zelo rad govorim (le vprašajte otroke, ki jih učim slovenščino), še raje pa pišem, toda naj bo za moj prvi dopis dovolj. Še enkrat se vam iskreno zahvaljujem za vsa sredstva, ki jih navkljub težkim časom in draginji namenjate za šolski sklad. Na šoli to zares cenimo in spoštujemo.

 

Spoštovani starši, vi ste tisti, brez katerih vaši otroci resnično ne morejo. Še zlasti takrat ne, ko vam vaš odraščajoči otrok nepremišljeno ali že pod vplivom najstniških hormonov kakšno zabrusi. Takrat vas, pa tudi nas, potrebuje najbolj. Starši in učitelji resnično smo na isti barki in šolnikom nam veliko pomeni, da nam zaupate. Torej, zaupajmo si, pomagajmo si in se podpirajmo, da bomo lahko skupaj v skladu s svojimi pomembnimi vlogami pomagali našim otrokom, ki so učenci in učenke OŠ Preska s podružnicama, zrasti v mladostnike in odrasle, na katere bomo vsi ponosni.

 

Najlepše se Vam zahvaljujem za Vaše prispevke in Vas lepo pozdravljam z geslom naše šole: »Z roko v roki na naši šoli.«

Borut Omerzel
predsednik UO Šolskega sklada OŠ Preska

Skip to content