Prevzem učbenikov za novo šolsko leto 2022/23

Učenci dobijo učbenike za novo šolsko leto 2022/23 (brez predhodnega naročila), v avgustu. Ob koncu šolskega leta jih vrnejo. Če učbenika ne vrnejo ali pa je poškodovan, poravnajo odškodnino za nakup novega.

Učenci POŠ Sora in POŠ Topol dobijo učbenike 1. septembra v šoli v Sori in na Topolu.

Učenci 1., 2., 3. in 4. razreda OŠ Preska dobijo učbenike 1. septembra v šoli.

Učenci 5., 6., 7., 8. in 9. razreda OŠ Preska dobijo učbenike avgusta v šolski knjižnici :

  • V ponedeljek, 29. avgusta,           od 9.00 – 12.00
  • V torek, 30. avgusta,                     od 9.00 – 12.00
  • V sredo, 31. avgusta,                     od 9.00 – 12.00

Janja Nartnik, knjižničarka

Skip to content